Prague Medical Report

ONLINE SUBMISSION AND MANUSCRIPT TRACKING SYSTEM | Charles University Prague - First Faculty of Medicine

Uploading...

Spinner.

Please wait. The files are uploading.

 • Welcome to OSMT system for Prague Medical Report.
 • Start page

Change Log: 1.9 |  1.8beta |  1.7beta |  1.5beta |  1.4beta

OSMT System Change Log

Updates and fixes of errors in OSMT. Please any errors or problems report to support email. All new features are marked by plus [+] and fixes by hash [#]. Night build is version for testing.

verze 1.5beta(100131)

 • [+] u článku se statusem accepted je možné přidat v jakém čísle časopis bude článek vydán
 • [+] doplněna nový status článku "out of scope"
 • [+] vytvořena informační stránka po špatném přihlášení
 • [#] možnost přeskočit krok přidělení článku k recenzi vždy administratorovi
 • [#] opraveny překlepy v některých textech a drobné chyby ve formulářích
 • [#] opraveno zobrazení statusu rukopisu u zpráv editorů
 • [#] upraven filtr year pro rok 2010
 • [#] vylepšena kontrola opakování akcí při stisknutí tlačítka zpět
 • [#] opravena chyba v aktualizaci data úpravy článku při přidělení recenze

verze 1.5beta(090912)

 • [+] přidána volba zaslání informačního emialu autorům při změně statusu článku
 • [+] v rozšířené sadě funkcí rozlišen status minor a major revision
 • [+] přidána možnost zaslat email přímo v detailu článku atorovi
 • [#] opraven průvodce při vkládání souborů a navrhovaných recenzentů
 • [#] skrytí vlastních recenzentů v přehledu editorů, pokud nebyl žádný recenzent vložen
 • [#] opravena chyba při zasílání informačního emailu autorům
 • [#] opraveno zobrazení textu N/A v detailu článku

verze 1.5beta(090825)

 • [+] v přehledu rukopisů zvýrazněny články naposledy změněné
 • [#] závažná chyba ve zobrazení formulářových polí v IE 6 a IE 5.5
 • [#] zobrazení statusových obrázků v přehledu rukopisů
 • [#] odstraněno jméno autora článku z přehledu
 • [#] vylepšena kontrola vkládání souborů rukopisu
 • [#] rozšířen filtr pro vkládání obrázků o .jpg, .doc, .odt, .pdf
 • [#] drobně opraveny texty emailů pro uživatele OSMT
 • [#] zaveden fiktivní email noreplay pro rozesílání emailů
 • [#] opravena závažná chyba při odesílání emailů přidaným recenzentům

verze 1.5beta(090517)

 • [+] přidána možnost vkládat soubory .jpg
 • [+] zavedeny proměné pro názvy webu a URL
 • [+] přidána možnost zapsat číslo časopisu kde bude článek poblikován
 • [+] zavedena možnost vložit více uživatelů po sobě
 • [+] doplněna možnost volit čísla článků dle potřeb
 • [+] nově upravená úvodní stránka
 • [+] vytvořena nová struktura souboru pomoci pro více webů
 • [#] zavedena kontrola validity jména souboru na množství teček v názvu
 • [#] opravena chyba v zasílání emailu pro autory při stavu revision reqired
 • [#] přeložen text žádosti o zapomenuté heslo

verze 1.5beta(090331)

 • [+] rozšířena databíze článku o nové položky
 • [+] přidána možnost škálovat přídavné funkce po skupinách
 • [#] upraveno a zkráceno menu